ඇඹිලිපිටියේ ඝාතන සිද්ධියේ සැකකර ASPගේ වැඩ තමනම ඉවතට!

329 0
ඇඹිලිපිටියේ තරුණයෙකු ඉහළ ගොඩනැගිල්ලකින් පහළට වැටී මිය ගිය සිද්ධියේ සැකකරුවකු වී සේවය අත්හිටවූ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා නැවත සේවයේ පිහිටවීමට පොලිස් කොමිසම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.
ඉකුත් ජනවාරි 7 වනදා ඇඹිලිපිටියේ පැවති සාදයක දී සුමිත් ප්‍රසන්න තරුණයා නම් තරුණයා මෙලෙස මිය ගියේ ය.  එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශය භාර හිටපු සහකාර පොලිස් අධිකාරී චමින්ද ධර්මරත්න යන අය චෝදනාවට ලක්ව අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය මඟින්  ඇපමත මුදා හැර සිටි අතර ඔහුගේ සේවය ද අත්හිටුවා තිබිණි.
සැකකාර සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ක්‍රියාකාරී නොවන පොලිස් කොට්ඨාසයක සේවය කිරීම සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.
ඔහුට තනතුරක් ලබා නොදීමට ද පොලිස් කොමිසම තීරණය කර ඇතත් ඔහුගේ සහකාර පොලිස් අධිකාරී නිලය අහිමි කිරීම පිළිබඳ තීරණයක් ගෙන නොමැති බව වැඩිදුරටත් සඳහන්.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *