කඩුවෙල වතුර කපයි!!!

342 0

ලබුගම  ජල පවිත්‍රාගාරයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කඩුවෙල අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට(14) දිනයේ දී පැය 8ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

හෙට මධ්‍යහන 12.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිත අතර, කඩුවෙල, රණාල, ජල්තර, ආටිගල, ජයවීරගොඩ සහ කහහේන ආදී ප්‍රදේශවලට  එය බලපානු ඇති බව ද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *