ගංවතුරෙන් අවතැන්වූවන් ට දෙන ආධාර මුදල රු.150 සිට 225 දක්වා ඉහළට!

389 0

ගංවතුරෙන් හා නායයාම්වලින් අවතැන් වන එක් පුද්ගලයකුගේ ආහාර පාන ඇතුළු අවශ්‍යතා වෙනුවෙනදෙැනට වෙන් කර ඇති මුදල ඉහළ දැමීම ට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවක දී අදාළ අංශ වෙත දැනුම් දී තිබේ. 

මෙහිදී දිනකට මෙතෙක් වෙන් කර තිබූ රුපියල් 150ක මුදල රුපියල් 225 දක්වා වැඩි කරන ලෙසයි ජනපතිවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ.

එසේ ම අධික වර්ෂාව නිසා ඇති විය හැකි ඕනෑම හදිසි ආපදා තත්ත්වයකට මුහුණදීමට හැකි වන පරිදි සියලු අංශ සූදානමින් තබන ලෙස ද  ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *