තෙවන වරටත් ලොව වේගවත්ම මිනිසා තමන් බව හුසෙයින් බෝල්ට් පෙන්වයි!

488 0

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ දී ජැමයිකාවේ හුසෙයින් බෝල්ට් මීටර් 100 පිරිමි ධාවන තරඟයෙන් අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් රන්පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත්විය. 2008 බෙයිජිං, 2012 ලන්ඩන් වලදී ද මීටර් 100 රන්පදක්කමට හිමිකම් කියූ බෝල්ට් මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් තරඟයේදී ද මීටර් 100 පිරිමි රන්පදක්කම දිනාගනිමින් ලෝකයේ වේගවත්ම මිනිසා ලෙස කිරුළු පැලඳුවේය. 29 හැවිරිදි බෝල්ට් 2008 වසරේ මීටර් 100 තත්පර 9.69 කින්ද, 2012 වසරේ 9.63 කින්ද වාර්තා කළ අතර මෙවර වාර්තා කළ කාලය වුයේ 9.81 කි.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *