”මෛත්‍රී එපා – මහින්ද පමණයි” කුරුණෑගල පළාත් පාලන නායකයෝ නැවතත් බලය පෙන්වති

335 0
ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රීලනිප මූලස්ථානයෙන් එවා තිබෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවීම් ලිපි පිළි නොගන්නා බව කුරුණෑගල පළාත් පාලන නාකත්වය පවසයි.
ඊයේ (03) කුරුණෑගලට රැස්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සහාය දක්වන පළාත් පාලන නියෝජිත පිරිසක් එම ලිපි ඉරා දමා ගිනි තබමින් පවසා සිටියේ රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වයෙන් පමණක් ඔවුන් ඉදිරි මැතිවරණයේ දී කටයුතු කරන බවයි. .

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *