වාහනවලට වෙට්ටු දාපු ඩ්‍රයිවර් ට පාඩමක්…

812 0

වාරියපොල – නිසංකා අබේරත්න

අපරික්ෂාකාරී ලෙස ධාවනය කල මෝටර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන මෙම අනතුර සිදුවූයේ වාරියපොල මිනුවන්ගැටේ ප්‍රදේශයේ දී ය. සිද්ධිය ඇසින් දුටුවන් ප්‍රකාශ කරන්නේ බොහෝ දුරක සිට වෙනත් වාහනවලට වෙට්ටු දමමින් පැමිණි මෙම මොටර් රථය මිනුවන්ගැටේ පාසල් හංදිය ආසන්නයේ දී මාර්ග සංඥා කණුවක්ද කඩාගෙන මාර්ගයෙන් ඉවතට ගමන් කල බවයි. සිද්ධියෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැත.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *