සංහිඳියා පොලිසිය 21 දා සිට ක්‍රියාත්මකයි!!!

382 0

මෙරට ආගමික සහ ජාතික සංහිදියාව ට බාධා වන ආකාරයේ ප්‍රකාශ සිදුකරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට විශේෂ ඒකකයක් 21 දා සිට පොලිස් මූලස්ථානයේ ස්ථාපනය කර ඇත.

මහජන කැළඹීම් ඇති වන ආකාරයේ වෛරී ප්‍රකාශ සිදුකරන පුද්ගලයන් වහා අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂයෙන් ස්ථාපනය කර ඇති මෙම පොලිස් ඒකකය අපරාධ අංශයේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති අත.

මෙය පොලිස්පතිවරයාගේ ඍජු අධීක්ෂණයෙන් එය ක්‍රියාත්මක වන බවයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරන්නේ.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *