හැටන් කොළඹ පාර අළුත්වැඩියාවේ ඇතුල් පැත්ත මේකද ???

631 0
(හැටන් – රංජිත් රාජපක්‍ෂ)

හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැටන් සිට ෂැනන් දක්වා කිලෝ මිටර් 2ක් මාර්ගය පුද්ගලික කොන්ත්‍රාත් සමාගමක් විසින් පුළුල් කර කාපට් අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණ කරන අතර, එයින් ඉවත් කෙරෙන පස් මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන අතු ශාඛාව වන හැටන් ඔයට මුදාහැරිම නිසා මේ වන විට ගඟ අවට විශාල පරිසර හානියක් සිදු වෙමින් පවතී.

නවා, හැටන් මල්අප්පු ප්‍රදේශයේ එම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තේ නියැලී සිටින සේවකයන් විසින් මේ වන විටත් එලෙස මුදා හරින පස් නිසා හැටන් ඔයේ ජලය පරිහරණය කරන විශාල පිරිසක් දැඩි අසීරුතාවයට පත්ව ඇති බව දැකගත හැකිය.
ගිනිගත්හේන අඹගමුව ප්‍රදේශයේ විශාල පරිසකට ජල විදුලිය සැපයෙන පෞද්ගලික අංශයට අයත් ජල විදුලි  බාලාගාර කිහිපයක් හැටන් ඔය හරස් කර ජලය ලබාගනිමින් පවත්වාගෙන යන අතර, ඔයට පස් මුදා හැරීමෙන් එම ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය ද මේ වන විට ගැටළුවකට මුහුණ පා ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.
එසේම ප්‍රදේශ ගණනාවකට පානීය ජලය ලබාදෙන්නේ ද මෙම හැටන් ඔය මඟින් වන අතර, ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පරිසර හිතකාමී ආකාරයෙන් සිදුකරීමට අදාළ පුද්ගලික සමාගමට උපදෙස් නෙ ලෙසයි.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *